CADASTRU ȘI INTABULARE

ACTE NECESARE

ACTE APARTAMENT

 1. Ordinul prefectului legalizat
 2. Acte proprietate legalizate
 3. Adeverință dacă e achitat integral (dacă este luat în rate)
 4. Buletin proprietar
 5. Certificat de casatorie legalizat
 6. Certificat fiscal

ACTE INTABULARE CONSTRUCTIE

 1. Autorizație de construire legalizata
 2. Proces verbal  de recepţie final legalizat
 3. Certificat de atestare a edificarii constructiei
 4. Primele 2 pag din certificat energetic legalizat(sau original)
 5. Extras de carte funciară actualizat
 6. Certificat fiscal original
 7. Copie buletin(e) proprietar
 8. Copie plan cadastral

ACTE INTABULARE TEREN

 1. Acte de proprietate legalizate
 2. Copie buletin(e) proprietar
 3. Certificat fiscal
 4. Adeverință cu adresă

PREȚURI CADASTRU SI INTABULARE DÂMBOVIȚA

Percepem avans jumătate din onorariu la măsurare, restul onorariului se achită la predarea lucrării spre avizare către OCPI.
La depunerea lucrării la urgență termenul de avizare al OCPI se reduce de 3 ori, iar taxele percepute sunt de 5 ori mai mari față de regimul normal.

Garantăm termenul de execuție și termenul de depunere a dosarului, nu termenul de avizare.

Termenele de avizare sunt garantate de către Oficiul de Cadastru. Ziua depunerii documentației la Oficiul de Cadastru nu intră în calculul termenului de avizare.

Cadastru si intabulare garsoniera
 • ONORARIU -600 RON
 • TAXEO.C.P.I.-120 RON
 • Termen O.C.P.I.-18 zile
Cadastru si intabulare apartament– 2 CAMERE
 • ONORARIU -700 RON
 • TAXEO.C.P.I.-120 RON
 • Termen O.C.P.I.-18 zile
Cadastru si intabulare apartament– 3 CAMERE
 • ONORARIU -800 RON
 • TAXEO.C.P.I.-120 RON
 • Termen O.C.P.I.-18 zile
Cadastru si intabulare apartament– 4 CAMERE
 • ONORARIU -900 RON
 • TAXEO.C.P.I.-120 RON
 • Termen O.C.P.I.-18 zile
Cadastru si intabulare teren intravilan
 • De la 1000 RON(in functie de suprafata)
 • TAXEO.C.P.I.-120 RON
 • Termen O.C.P.I.-18 zile
Cadastru si intabulare teren extravilan
 • ONORARIU-1200 RON
 • TAXEO.C.P.I.-120 RON
 • Termen O.C.P.I.-18 zile
Plan de situaţie
 • ONORARIU-De la 1000 RON(in functie de suprafata)
 • TAXEO.C.P.I.-250 RON
 • Termen O.C.P.I.-15 zile
Aviz incepere lucrari
 • ONORARIU- 400 RON
 • TAXEO.C.P.I.-100 RON
 • Termen O.C.P.I.-7 zile
Intabulare construcţie noua(înscriere construcţie noua in Cartea Funciara)
 • ONORARIU-De la 900 RON(in functie de suprafata)
 • TAXEO.C.P.I.-Intre 60 RON-180 RON + 0.05% din valoarea de impozitarea a construcţiei
 • Termen O.C.P.I.-15 zile
Radiere constructie
 • ONORARIU-500 RON / constructie
 • TAXEO.C.P.I.-120 RON
 • Termen O.C.P.I.-15 zile
Dezmembrare teren
 • ONORARIU-800 RON / 2 loturi(300 RON / lot  peste 2)
 • TAXEO.C.P.I.-60 RON / lot
 • Termen O.C.P.I.-7 zile
Alipire (Comasare) terenuri
 • ONORARIU-800 RON / 2 loturi(300 RON / lot  peste 2)
 • TAXEO.C.P.I.-60 RON
 • Termen O.C.P.I.-7zile
Actualizare / Rectificarecadastru /Modificarea limitei de proprietate / Modificarea suprafeţeiimobilului
 • ONORARIU-950 RON
 • TAXEO.C.P.I.-Intre 60 RON-180 RON
 • Termen O.C.P.I.-15zile
Trasare (intarusare teren)
 • ONORARIU-dela 400 RON(50 RON /punct)
 • TAXEO.C.P.I.-
 • Termen O.C.P.I.-2zile
Schita cadastrala
 • ONORARIU-500 RON
 • TAXEO.C.P.I.-
 • Termen O.C.P.I.-Intre 1 si 3 zile
Releveu
 • ONORARIU-5 RON/mp
 • TAXEO.C.P.I.-
 • Termen O.C.P.I.-
Extras de Carte Funciara pentru Informare
 • ONORARIU-50 RON
 • TAXEO.C.P.I.-30 RON
 • Termen O.C.P.I.-Intre 0 si 2 zile
Plan de incadrare in zonavizat OCPI
 • ONORARIU-100 RON
 • TAXEO.C.P.I.-40 RON
 • Termen O.C.P.I.-3 zile