CADASTRU ȘI INTABULARE

ACTE NECESARE

ACTE APARTAMENT

 1. Ordinul prefectului
 2. Act proprietate
 3. Adeverință achitat integral 
 4. Buletin(e) proprietar(i)
 5. Certificat de casatorie
 6. Certificat fiscal

ACTE INTABULARE CONSTRUCTIE

 1. Autorizație de constructie
 2. Proces verbal  de recepţie finala
 3. Certificat de atestare a edificarii constructiei
 4. Prima pagina certificat energetic
 5. Certificat fiscal
 6. Copie buletin(e) proprietar
 7. Copie plan cadastral

ACTE INTABULARE TEREN

 1. Act de proprietate
 2. Copie buletin(e) proprietar
 3. Certificat fiscal
 4. Adeverință cu adresă

PREȚURI CADASTRU SI INTABULARE DÂMBOVIȚA

Percepem avans jumătate din onorariu la măsurare, restul onorariului se achită la predarea lucrării spre avizare către OCPI.
La depunerea lucrării la urgență termenul de avizare al OCPI se reduce de 3 ori, iar taxele percepute sunt de 5 ori mai mari față de regimul normal.

Garantăm termenul de execuție și termenul de depunere a dosarului, nu termenul de avizare.

Termenele de avizare sunt garantate de către Oficiul de Cadastru. Ziua depunerii documentației la Oficiul de Cadastru nu intră în calculul termenului de avizare.

Cadastru si intabulare garsoniera
 • ONORARIU – 700 RON
 • TAXA O.C.P.I. – 120 RON
 • Termen O.C.P.I. – 18 zile
Cadastru si intabulare apartament– 2 CAMERE
 • ONORARIU – 800 RON
 • TAXA O.C.P.I. – 120 RON
 • Termen O.C.P.I. – 18 zile
Cadastru si intabulare apartament– 3 CAMERE
 • ONORARIU – 900 RON
 • TAXA O.C.P.I. – 120 RON
 • Termen O.C.P.I. – 18 zile
Cadastru si intabulare apartament– 4 CAMERE
 • ONORARIU – 1000 RON
 • TAXA O.C.P.I. – 120 RON
 • Termen O.C.P.I. – 18 zile
Cadastru si intabulare teren intravilan
 • De la 1000 RON (in functie de suprafata)
 • TAXA O.C.P.I. – 120 RON
 • Termen O.C.P.I. – 18 zile
Cadastru si intabulare teren extravilan
 • ONORARIU – 1200 RON
 • TAXA O.C.P.I. – 120 RON
 • Termen O.C.P.I. – 18 zile
Plan de situaţie
 • ONORARIU – De la 1000 RON(in functie de suprafata)
 • TAXA O.C.P.I. – 250 RON
 • Termen O.C.P.I. – 15 zile
Intabulare construcţie noua (înscriere construcţie noua in Cartea Funciara)
 • ONORARIU – De la 1000 RON(in functie de suprafata)
 • TAXA O.C.P.I. – Intre 60 RON-180 RON + 0.05% din valoarea de impozitarea a construcţiei
 • Termen O.C.P.I. – 15 zile
Radiere constructie
 • ONORARIU – 600 RON / constructie
 • TAXA O.C.P.I. – 120 RON
 • Termen O.C.P.I. – 15 zile
Dezmembrare teren
 • ONORARIU – 500 RON /lot
 • TAXA O.C.P.I. – 60 RON / lot
 • Termen O.C.P.I. – 7 zile
Alipire (Comasare) terenuri
 • ONORARIU – 500 RON / lot
 • TAXA O.C.P.I. – 60 RON
 • Termen O.C.P.I. – 7 zile
Actualizare / Rectificarecadastru /Modificarea limitei de proprietate / Modificarea suprafeţeiimobilului
 • ONORARIU – 950 RON
 • TAXA O.C.P.I. – Intre 60 RON-180 RON
 • Termen O.C.P.I. – 15 zile
Trasare (intarusare teren)
 • ONORARIU – dela 500 RON 
 • (50 RON /punct)
 • TAXEO.C.P.I.-
 • Termen O.C.P.I. – 2 zile
Schita cadastrala
 • ONORARIU – 800 RON
 • TAXEO.C.P.I.-
 • Termen O.C.P.I. – 1-3 zile
Releveu
 • ONORARIU – 5 RON/mp
 • TAXA O.C.P.I.-
 • Termen O.C.P.I.-
Extras de Carte Funciara pentru Informare
 • ONORARIU – 50 RON
 • TAXA O.C.P.I. – 30 RON
 • Termen O.C.P.I.- 0-2 zile
Plan de incadrare in zona vizat OCPI
 • ONORARIU – 100 RON
 • TAXA O.C.P.I. – 40 RON
 • Termen O.C.P.I. – 3 zile